user_mobilelogo

Náš sklep se nachází v šatovské sklepní uličce, je sedm metrů hluboký a 300 metrů dlouhý. Ze sklepa čiší historie – jsou dochovány letopočty 1872 a 1880. Sklep byl postupně rekonstruován, dodatečně byla nad sklepem dobudována nová lisovna a apartmán s ubytováním pro šest osob.

Málokdo dnes ví, že sedláci na Znojemsku měli, řečeno tak trochu v nadsázce, kalendářní rok rozdělený prakticky jen do dvou ročních období. Přes léto hospodařili na polích a v zimě kopali sklepy. Ovšem podle dochovaných historických pramenů se první vinné sklepy začaly zřejmě kopat už před třemi sty lety. Kopání sklepů ale sedlákům přinášelo i další užitek. Většina ze sklípků se totiž nachází v pískovcových vrstvách, a tak sedláci proto mohli vytěžený písek prodat. Zbavit se vytěžené hmoty za příslušnou finanční odměnu nemohl pro sedláky znamenat větší problém, protože veskrze všechny vídeňské paláce vystavěné v minulých dvou staletích mají v maltě "sklípkový" písek právě od jihomoravských vinařů. V tehdejších dobách drtivou většinu tamních tradičních vinařských rodů tvořili sudetští Němci. Po skončení války ale nastal jejich odsun. Sklepům poté začalo historicky dost možná vůbec nejhorší období. Stačilo, aby tehdejší úředníci dostali podezření, že právě přes sklepy vinařů se dá podzemím utéct přes hranice z Čech do Rakouska a záhy přestaly prakticky úplně existovat, protože vojáci je za pomoci výbušnin rovnali se zemí. Až přišel revoluční rok 1989 a kultura, pěstování a pití vína začala zásluhou vinařů psát na jižní Moravě svou další, tentokrát novodobou historii...